Náročné soustředění v Úžicích zahájilo sezónu 2024

Jak už se stává tradicí, jarní soustředění se opět konalo na hřišti v Úžicích, kde se sešlo 18 hráčů aby se pod vedením trenéra Dalmoše poctivě a řádně připravili na nadcházející náročnou sezónu. Skupinu doplnili i kamarádi, kteří se kvůli zranění nemohli do tréninku zapojit a plnili tak roli fotoreportérů. Na hřišti se sešli všichni načas ve 14:00 a po krátkém individuálním rozcvičení začal ostrý trénink, který si Dalmoš připravil opravdu pestrý a dobře strukturovaný. Pokud měl někdo pocit, že mu bude zima, protože teplota o víkendu šla opravdu dolů, pak to byly obavy zcela zbytečné.

Během první hodiny se hráči věnovali zahřívacím a protahovacím cvikům jejichž intenzita se postupně zvyšovala a tato první fáze byla poté zakončena silovými cviky a nakonec 15 minutovým kontaktním rugby na úzkém prostoru pro intenzivní cvičení skádek, rucků a maulů. Druhá fáze byla pak věnována již vlastní hře kdy díky dostatečnému počtu hráčů bylo možné postavit dva teamy a po úvodním touch rugby na rozběhání se pak hráči věnovali již cvičením různých herních situací v sestavě přihlášené na zájezd do Hamburku. Trénink byl ukončen po dvou hodinách strečinkem a taktéž i sportovní část soustřední poté co bylo rozhodnuto o vynechání závěrečného fotbálku. Po vysprchování se postupně hráči přesunuli do Kralup nad Vltavou na večerní společenskou část soustředění.

Večerní program se konal tradičně v restauraci u Kohouta, kde se hráči sešli okolo 18:00 a který byl zahájen seminářem Milana Haitmana o pravidlech rugby a jejich inovacích. Tento seminář je vždy velmi oblíbený a letos se zapojili hráči do diskuse tak intenzivně, že musel být seminář prodloužen a rozdělen na dvě poloviny aby vůbec proběhla večeře. Hráči si ujasnili spoustu detailů a to hlavně co se týče hry v pětkovišti, zajímavosti o autech a obvzláště debatovali připravované novinky pro rok 2024. Milane, díky za perfektní přednášku.

Pokračování večera už probíhalo dle zajetých kolejích s poctivým udržováním pitného režimu a zpěvu za doprovodu už tentokrát dvou kytar, kdy se ve skupině objevil další kytarista Luboš Michalička, kteý doplnil Honzu Vilimovského. Je to příslib do budoucna, že na akcích OBP nebude chybět kultura. Akce byla ukončena po půlnoci, kdy se zbytek osazenstva odebral na ubytování v hotelu Sport čímž bylo formálně soustředění ukončeno

OBP by na závěr rádi poděkovali včem co se na skvělém soustředění podíleli zejména Robertovi Votípkovi za zajištění sportoviště, Dalmošovi za perfektní trénink, Karlovi Zeinerovi, který bohužel nemohl nakonec přijet, Póšovi a všem kteří na soustředění přijeli včetně nováčkům a umožnili tak naplnění sportovní části soustředění.