Tradice Old Boys Praha


Tradice Old Boys nezahrnuje jen rugbyové zápasy a zahraniční zájezdy. K nejvýznamnějším tradicím Old Boys patří kromě nich také věci a akce, které s naší činností přímo a bezprostředně souvisí.

LOGO OLD BOYS PRAHA

Logo Old Boys ve tvaru želvy, sunoucí se v radostném očekávání za vrchovatým půllitrem pěnivého moku (s nápisem RUGBY na krunýři) je naší hlavní tradicí. Vymyslel jej a dodal v prvopočátcích Old Boys náš někdejší člen Rýša Bešta v roce 1993. V březnu 2012 nechal Martin Charvát naše logo projít renovací z rukou prestižního grafického designéra Lumíra Kajnara.

PRAVIDELNÉ SCHŮZE KLUBU

Schůze výboru, mluvčích, členů a zájemců každé pondělí v měsíci. Pořádají se prakticky od začátků Old Boys a jsou dnes tedy dozajista naší úplně nejstarší tradicí. Původně byly tyto schůzky hlavním komunikačním nástrojem mezi vedením Old Boys a jednotlivými mluvčími zúčastněných klubů. Bylo to v dobách, kdy neexistovaly e-maily, mobily, ani internet a vše se domlouvalo telefonicky pevnými linkami nebo poštou, a tak schůzka účastníků jednou za měsíc byla velmi potřebná pro koordinaci celé činnosti. Mluvčí klubů byli prodlouženou rukou výboru do svých mateřských klubů, v němž zajišťovali k zápasům či akcím, které se domlouvaly, hráče, na které výbor OBP většinou neměl bez těchto mluvčích přímé spojení. Dnes, kdy toky informací moderními komunikačními prostředky zrychlily, takže výbor komunikuje se svými členy většinou již přímo, plní pravidelné měsíční schůzky ještě další, spíše společenskou roli: členové a zájemci se mohou jednou za měsíc na jednom místě sejít a poklábosit o společných věcech. Nicméně stále se dodržuje tradiční harmonogram, kdy po úvodním vzájemném přivítání následuje hlavní, tzv. dělná část, během níž prezident klubu informuje o posledních událostech, o plánovaném programu sezóny i let dalších, přijímají se důležitá rozhodnutí za účasti všech příchozích a teprve když jsou věci řádně rozebrány a domluveny, nastává část společenská, během níž se probírají i věci nerugbyové, případní oslavenci se připomínají svými příspěvky, komise pro ztráty a nálezy úřaduje apod.

KLUBOVNA

I když v různých saloncích různých pohostinství jsme schůzovali od nepaměti, jako klubovnu jsme si pro pravidelné schůzování každé první pondělí v měsíci, popsané v předcházejícím odstavci, poprvé zařídili našimi trofejemi ze zájezdů a obrázky z utkání, salonek Rugby Baru Mlejn v Mánesově 64 (Třebízského) na Vinohradech, kde jsme se poprvé sešli na schůzce v pondělí 4. července 2001. Vydrželi jsme tam přes 5 let – až do 4. prosince 2006, kdy došlo ke změně majitelů a nová majitelka nám prostě nepřála. Následoval Rugby Bar Tatra (dřívější restaurace U přístavu) na Rašínově nábřeží, kde jsme se sešli poprvé v září 2007 a působili zde až do skončení jeho provozu v únoru 2010. Poté jsme se přestěhovali do salonku restaurace Sokolovna ve Slezské 22 na Vinohradech, který jsme opustili po více než roce v červnu 2012. Další klubovnu jsme získali v (Ne)vinném šenku Roko ve Velehradské ulici 18 na Praze 3, kde proběhla naše první schůzka 7. ledna 2013.

ZÁPISY ZE SCHŮZEK

Zápisy ze schůzek začal zakladatel klubu Slávek Petras společně s Láďou Zoufalým, později s Jurajem Razgou, distribuovat členům OBP už od prvopočátku, protože rozhodnutí přijatá na pondělních schůzkách bylo třeba okamžitě převést do písemné formy, aby nedošla zapomění hned po skončení dělné části příslušné schůzky 🙂 Brzy byla do zápisů (později nazývaných INFO) přidávána kromě dosažených výsledků i hodnocení uplynulých událostí, takže se (i díky nezaměnitelnému Slávkově vypravěčském stylu) INFA stala zajímavým zrcadlem a dokumentem všech zážitků z našich společných akcí. Od roku 2010, kdy se jeho vydávání ujal tehdejší prezident Jirka Livers, se INFO načas nazývalo Zpravodaj. Od podzimu 2012, kdy vydávání převzal zpět Slávek Petras, se obnovila tradice názvu INFO.

JARNÍ SOUSTŘEDĚNÍ PŘED SEZONOU

Jarní soustředění před sezónou, které dlouhodobě tradičně probíhá na Dolton Ranchi ve Svojeticích u Mukařova, sestává z víkendového setkání na úvod nové sezóny. Tradičně se zahajuje již v pátek večer, kdy najíždí první nedočkavci. V sobotu následuje příjezd dalších členů k hlavní události soustředění, kterým je přátelský fotbálek staří-mladí. Vrcholem soustředění je společná večeře v sobotu, během níž prezident klubu seznamuje přítomné členstvo s programem nadcházející sezóny. Jen dvakrát v historii jsme změnili toto osvědčené a tradiční místo, které nám kdysi zajistil Milan Matějka – Maďar (který byl původně dokonce spoluvlastníkem ranče). V prvních ročnících byla na programu i společná vyjížďka na koních, ale to už je dávno.

V posledních letech se útočištěm OBP pro toto tradiční soustředění stalo hřiště v Úžicích u Kralup nad Vltavou, které pro nás zajišťuje a o organizaci celé akce včetně večera v Kralupech se stará Robert Votípka.

SPOLEČENSKÝ VEČÍREK S MANŽELKAMI A PARTNERKAMI – ZAKONČENÍ SEZONY

Společenský večírek s manželkami a partnerkami na závěr sezóny je další dlouhodobou tradicí, která je zase spjatá především s restaurací Na Ořechovce. I když jsme občas změnili místo konání, zatím vždy jsme se na Ořechovku vrátili. Závěrečný výroční večírek, při kterém náš sport jde trochu stranou, je vítanou příležitostí pro setkání s manželkami či partnerkami našich členů (i jejich setkání navzájem), pro poděkování jim za celoroční podporu a tomuto slavnostnímu charakteru odpovídá požadovaný společenský oděv. K závěru sezóny patří tradičně společný přípitek šampaňským, slavnostní zhodnocení sezóny prezidentem klubu a kapitánem, společná večeře a především vždy bohatá tombola, jejíž historie zná již mnoho památných příběhů. Hlavní ceny tomboly byly vždy hodnotné – tak třeba pernatá zvěřina od Táni Jersákové bývala jejím zlatým hřebem v minulých letech. V poslední době závěrečný boj vrcholí zejména o tradiční balík originálních maďarských čabajek od Míly Žitného. Nedílnou součástí večírku se stal rovněž taneční rej v jeho závěru, končící zpravidla dlouho po půlnoci. Poslední roky se Společenský večírek konal v Hotelu U Hvězdy na Bílé Hoře a v posledních letech v minipivovaru Kolčavka (nyní Kilián) na Praze 8.

KOUPÁNÍ NOVÁČKŮ

Koupání nováčků při zahraničním zájezdu je známá tradice u většiny českých rugbyových klubů. Nováčci je podstupují dobrovolně, protože sami vědí dobře, že jen hrdinným absolvováním tohoto tradičního rituálu završí definitivně svůj status řádného a plnohodnotného oldboysáka se všemi výsadami, které jsou s tím spojeny. Asi nejatraktivnější koupání měli nováčci při prvním zámořském zájezdu do Kanady v roce 1997, a sice v jezeře Ontario, za sluníčka, po vítězném utkání s týmem Toronto XXL, jež se odehrálo v městském parku na břehu slovutného jezera… Někdy to nevyjde takto luxusně, prostě záleží na tom, jakou vodu ke koupání vybere kapitán – v Heidelbergu 2014 bylo na dně vypuštěného bazénu 15 cm smrdalavých žabinců, přesto koupání proběhlo.

ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ NA HORÁCH

Zimní soustředění na horách, které už po několik sezon probíhá vždy počátkem ledna v Penzionu U Paulíků. Jeho majitel Ruda Paulík s námi absolvoval i zájezd do Jižní Ameriky v roce 2006. Zimní soustředění probíhá většinou od čtvrtka do neděle za účasti nejen členů Old Boys Praha a jejich rodinných příslušníků, ale i spřízněné party příznivců-nečlenů, kteří po společně strávené zábavě předchozího večera zrána vyrazí buď do stěny nabo do stopy, podle své preference. (V uplynulých ročnících se vyskytli i tací, kteří vyrazili do cukrárny!).

TENISOVÝ TURNAJ DVOJIC

Tenisový turnaj dvojic se pořádá jednou či dvakrát ročně, většinou v letní přestávce. Účastní se jej vybraný, více méně exkluzivní, okruh tenisových šampionů z řad našich členů. K nejúspěšnějším v historii turnaje patří zakladatel a doživotní prezident Slávek Petras.

POHÁR VOVKY ŠKVORA PRO NEJLEPŠÍHO HRÁČE SEZÓNY

Pohár Vovky Škvora pro nejlepšího hráče roku je tradice, která byla na delší čas přerušena, ale v roce 2010 došlo k její renesanci. Náš někdejší doyen Vovka Škvor, bývalý trenér reprezentace i několika klubů doma i v zahraničí, pořídil v roce 1994 z vlastních prostředků pohár, který na konci roku při závěrečném večírku nečekaně předal Čendovi Jersákovi, jehož vyhlásil nejlepším hráčem roku. Následující sezónu vyhlásil nejlepším hráčem Jirku Liverse a poté bohužel odešel navždy. Výbor OBP se rozhodl koncem roku 2010 tuto tradici obnovit s tím, že pro udělení této putovní trofeje stanovil dvě kritéria: 1) docházka, 2) výkonnost. Na jejich základě se držitelem Poháru Vovky Škvora za rok 2010 stal Čenda Jersák. Putovní pohár mu předal poslední držitel a současně prezident Jiří Livers – kde jinde – v rámci Závěrečného večírku Na Ořechovce.

Držitelé poháru:

2010 Čenda Jersák
2011 Slávek Petras
2012 Petr Jaroš
2013 Vladimír Pošík
2014 Suvad Kapetanovič
2015 Ondřej Malina
2016 Jiří Pech
2017 Petr Štěpánek
2018 Vladimír Kodytek
2019 Martin „Dalmoš“ Marek
2020 –
2021 Michal Jůna
2022 Tomáš Vémola
2023 Martin Löfler