Podzimní teambuilding u Danušky na Kokořínsku se vydařil, vítězi se stali všichni

Pod patronátem Milana Slavíčka se uskutečnil podzimní teambuilding u Danušky v sobotu 10.09.2022 s následujícím oficiálním programem:
1. workshop s rozdělením práce a přijetím vytýčených cílů

2. za zpěvu budovatelských písní odchod na přiřazená pracoviště

3. na závěr dne vyhodnocení pracovníka dne a jeho ocenění fotografií s trenérem

Průběh teambuldingu se od počátku držel oficiálního programu a na úvodní ranní workshop se dostavilo sedm členů OBP, kteří se po nezbytném občerstvení postupně odebrali na odloučené spodní pracoviště kde na ně čekalo několik metrů dřeva čekající na pořezání, naštípaní a uložení na spodním a horním pracovišti. Po rozdělení do pracovních skupin a rozdělení pracovních pomůcek byl teambuilding zahájen. Přestože budovatelské písně nebyly produkovány, díky velmi pěknému počasí a úvodnímu občerstvení práce probíhala ve vysokém tempu a zvláště pracovní skupina odpovědná za převoz materiálu mezi jednotlivými pracovišti měla co dělat aby zběsilému tempu pracovníků s pilami a sekyrami stačila.

Odpolední část teambuildingu probíhala už jen na spodním pracovišti a vysoké tempo nepolevilo ani po krátké intenzivní dešťové přeháňce a okolo páté hodiny byla pracovní část teambildingu ukončena. Bod programu vyhodnocení pracovníka dne byl vynechán a fotografii s trenérem si tak užili všichni. Následoval odpolední blok diskuse dosažených výsledků a po večeři se OBP rozjeli k domovům.

Závěrem bychom rádi poděkovali hostitelkám za skvělé zázemí teambuildingu, vynikající polední kuřecí hody a večerní zvěřinový guláš. Doufáme, že dříví během zimy zahřeje.

Za OBP se teambuidingu zúčastnili: Martin Turek, Dalmoš s Terezkou, Viktor Hlaváč, Milan Slavíček, Vláďa Pošík, Jan Vilimovský a Pavel Tesárek